Praktijk voor Bewustwording

rust en ruimte geven een ander perspectief

Familieberaad / netwerkberaad

Sinds 1 januari 2015 is in Nederland met betrekking tot de voorzieningen veel veranderd. De intentie is dat u als cliënt c.q. hulpvrager eerst in uw omgeving / netwerk voor hulp vraagt en daarna van de voorzieningen gebruik maakt.

Voor optimaal gebruik te maken van het netwerk kunt u een familieberaad / netwerkberaad organiseren. Hieraan gaat het inventariseren van mensen rondom u heen zoals familie, vrienden en kennissen vooraf. Om dit in kaart te brengen wordt onder andere een genogram en een sociogram gemaakt. Verder welke hulp u waar voor nodig heeft en denkt nodig te gaan hebben.

De lijst van genodigden voor het familieberaad / netwerkberaad stelt u samen. Eventueel kunnen hulpverleners uitleg geven over een onderwerp wat belangrijk is. Tijdens de bijeenkomst is er geen hulpverlener aanwezig. Door de aanwezigen wordt over het inrichten van de hulp die nodig is meegedacht en kan er een afsprakenlijst worden gemaakt. Er kan verder iemand of meerdere mensen worden gevraagd om als contactpersoon te dienen zodat de cliënt c.q. hulpvrager wordt ontlast.

Ik ben gecertificeerd facilitator om bij bovenstaand traject te ondersteunen. Voor verdere informatie kunt u mij bellen zodat we in overleg bekijken wat ik voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

Nieuws

Toon Hermans Huis

 

Sinds 4 januari 2019 ben ik bij het Toon Hermans Huis te Maastricht aan het masseren.
Voor informatie en voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 043-3261000.
U kunt ook kijken op hun website: www.toonhermanshuismaastricht.nl.

 

Informatie over voeding en gezondheid:
Het lichaam ontzuren

Voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende website: www.alka.nl.
U kunt mij hierover consulteren.