Praktijk voor Bewustwording

rust en ruimte geven een ander perspectief

Familieopstellingen

Een opstelling is een methode om eigen kracht te ervaren en weer eigen stuurvrouw / man van het eigen leven te worden.

Een familieopstelling brengt zicht op patronen en dynamiek die werkzaam is. Verder wordt eventuele rolverwarring verhelderd zodat ieder zijn eigen plek binnen het systeem kan innemen. Scheve familie- en gezinsverhoudingen (rolverwarring) kunnen worden rechtgezet. Ook kunnen relaties zoals die met het lichaam, een ziekte, een eigenschap of instelling onderwerp van een opstelling zijn.

Een opstelling kan individueel of met een groep, afhankelijk van de wens van de vrager.

Nieuws

Toon Hermans Huis

 

Sinds 4 januari 2019 ben ik bij het Toon Hermans Huis te Maastricht aan het masseren.
Voor informatie en voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 043-3261000.
U kunt ook kijken op hun website: www.toonhermanshuismaastricht.nl.

 

Informatie over voeding en gezondheid:
Het lichaam ontzuren

Voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende website: www.alka.nl.
U kunt mij hierover consulteren.