Praktijk voor Bewustwording

rust en ruimte geven een ander perspectief

Bewustwording

Wat is bewustwording?

Bewust worden is ont-moeten. Bewustwording helpt u om in het hier en nu te zijn. Leeft u in het hier en nu of bent u met het verleden of de toekomst bezig? Waar bent u met uw gedachten en zijn deze allemaal waar?

Bewust-worden van uw mogelijkheden en keuze vrijheid. Kiezen wanneer u “ ja” of “nee” zegt. Tijdens een sessie wordt u onder andere van uw eigen houding, uw eigen denkwijze en uw mogelijkheden bewust gemaakt.

Ik ben bereid om u te ondersteunen in uw bewustwordingsproces. Een respectvolle communicatie is de basis.

 

 

Bewustwording

Nieuws

Toon Hermans Huis

 

Sinds 4 januari 2019 ben ik bij het Toon Hermans Huis te Maastricht aan het masseren.
Voor informatie en voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 043-3261000.
U kunt ook kijken op hun website: www.toonhermanshuismaastricht.nl.

 

Informatie over voeding en gezondheid:
Het lichaam ontzuren

Voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende website: www.alka.nl.
U kunt mij hierover consulteren.